Zasada Trans-Spedition

Zasada Małopolski park logistyki

Małopolski Park Logistyczny w Targowisku, powierzchnia hali 25 000 m2.

Generalny wykonawca:

logo tarcon

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących robót instalacyjnych:

 • Wykonanie kanalizacji sanitarnych w zapleczach socjalnych hali magazynowej, wraz z dostawą wyposażenia sanitarnego,

 • Wykonanie instalacji grzewczych w zapleczach socjalnych hali,

 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w hali, zapleczach socjalnych oraz pomieszczeniach ładowania wózków akumulatorowych,

 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz dostawę i montaż aparatów grzewczych, grzewczo-wentylacyjnych oraz destryfikatorów w hali,

 • Dostawa i montaż kurtyn przemysłowych w hali,

 • Wykonanie w budynku socjalno-biurowym instalacji wody przeciwpożarowej, zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą osprzętu sanitarnego,

 • Wykonanie instalacji C.O. i C.T. w budynku socjalno-biurowym,

 • Dostawa i montaż technologii kotłowni w budynku socjalno-biurowym,

 • Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacyjnej w budynku socjalno-biurowym,

 • Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku socjalno-biurowym,

 • Dostawa i montaż automatyki i hydrauliki napełniania awaryjnego zbiornika pożarowego.

Termin wykonania:
wrzesień – listopad 2015