Werner-Kenker Enter Instalacje sp. z o.o. brzesko, małopolska

Werner Kenkel

Rozbudowa Zakładu Produkcji Opakowań Tekturowych w Bochni, powierzchnia rozbudowy 16 000 m2.   Generalny wykonawca: SKANSKA S.A. W ramach umowy wykonaliśmy: kotłownię parowa o wydajności 8700 kw/h w oparciu o kocioł firmy Loos, wewnętrzną instalację pary, wewnętrzną instalację gazu dla potrzeb kotłowni.

Cooper Logo Enter Instalacje sp. z o.o. brzesko, małopolska

Cooper Standard Polska

Rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej w Myślenicach – o powierzchnię 9000 m2. Generalny wykonawca:     W ramach umowy wykonaliśmy: Instalacje wodno -kanalizacyjne z białym montażem, Instalacje grzewczą i gazową, kotłownię gazową, Instalacje wentylacji i klimatyzacji, Instalacje podciśnieniowe, Termin wykonania: kwiecień – sierpień 2016