Nowe Archiwum Narodowe w Krakowie

Budowa Nowego Archiwum Narodowego w Krakowie

– termin realizacji 2019

– generalne wykonawstwo Skanska S.A.

https://inzynieria.com/budownictwo/wiadomosci/58772,najnowoczesniejsze-i-najwieksze-archiwum-wybudowano-w-krakowie

W ramach inwestycji wykonano:

– instalację centralnego ogrzewania,

– instalację ciepła technologicznego,

– instalację chłodu technologicznego dla chłodnic wodnych,

– instalację wodno-kanalizacyjną wraz z montażem armatury i ceramiki,

– instalację odprowadzenia wody deszczowej,

– instalację skroplin do klimakonwektorów i central wentylacyjnych,

– instalację hydrantową-przeciwpożarową,

– instalację ogrzewania podłogowego,

– podłączenie układu pomp ciepła powietrznych, jak również pompy ciepła gruntowej