Budynek A-0 dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Przebudowa pomieszczeń w budynku A-0 dla AGH w Krakowie

– termin realizacji 2018

– generalny wykonawca Atest-Bud

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Agh_cracow_a0_building.JPG

W ramach inwestycji wykonano:

– instalację wod-kan,

– instalację wentylacji,

– instalację C.O. dla nowopowstałych pomieszczeń