25 marca 2015

Zrealizowane inwestycje

Poniżej prezentujemy wykaz wybranych robót zrealizowanych na przestrzeni kilku ostatnich lat za wyjątkiem inwestycji wykonanych w domach prywatnych:

 NAJNOWSZE:

– Eurobud – Kotłownia parowa

Więcej

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących robót instalacyjnych:

 • wykonanie kompletnej kotłowni parowej o wydajności pary 5 000 m3/h, wraz z odbiorem i uruchomieniem,
 • wykonanie kompletnych kolektorów pary,
 • wykonanie instalacji pary i kondensatu w hali.

Ukryj

– Skanska – Hala 100 lecia

Więcej

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących robót instalacyjnych:

 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
 • wykonanie instalacji wody lodowej z montażem skraplaczy,
 • wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej,
 • wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie instalacji podciśnieniowego odprowadzenia wody deszczowej,
 • wykonanie instalacji skroplin do klimakonwektorów  i central wentylacyjnych,
 • wykonanie instalacji hydrantowej,
 • wykonanie instalacji klimatyzacji z montażem klimakonwektorów.

https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/170362/Hala-100lecia-KS-Cracovia-wraz-z-Centrum-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych

Ukryj

– Tarcon-Invest – Biurowiec Tarcon

Więcej

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących robót instalacyjnych:

 • wykonanie instalacji wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie instalacji hydrantowej,
 • wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
 • wykonanie instalacji wody lodowej,
 • wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

http://www.tarcon-invest.pl/aktualnosci/pokaz/7-budowa-biurowca-dla-tarcon-sp–z-o-o-

Ukryj

– Hala CP w Bydgoszczy – Rozbudowa hali biurowo-produkcyjno-magazynowej dla Can-Pack S.A. w Zakładzie w Bydgoszczy

Więcej

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących robót instalacyjnych:

 • wykonanie kompletnej instalacji odwodnienia podciśnieniowego dachu,
 • wykonanie instalacji hydrantowej,
 • wykonanie instalacji wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej,
 • dostawę i montaż armatury i ceramiki sanitarnej,
 • wykonanie instalacji C.O. pomieszczeń hali i budynku socjalno-technicznego,
 • wykonanie instalacji nagrzewnic w hali,
 • dostawę i montaż kompaktowego węzła cieplnego,
 • wykonanie wentylacji stacji trafo,
 • wykonanie wentylacji i klimatyzacji hali w części produkcyjnej,
 • wykonanie wentylacja hali w części magazynowej,
 • wykonanie czerpnie powietrza dla hali i sprężarkowni.

http://www.tarcon.eu/pl/realizacje/zrealizowane

Ukryj

 

Małopolski Park Logistyczny dla ZASADA TRANS-SPEDITION Sp. z o.o. Sp. K. w Targowisku, powierzchnia hali 25 000 m2.

Więcej

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących robót instalacyjnych:

 • Wykonanie kanalizacji sanitacnych w zapleczach socjalnych hali magazynowej, wraz z dostawą wyposażenia sanitarnego
 • Wykonanie instalacji grzewczych w zapleczach socjalnych hali
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w hali, zapleczach socjalnych oraz pomieszczeniach ładowania wózków akumulatorowych
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz dostawę i montaż aparatów grzewczych, grzewczo-wentylacyjnych oraz destryfikatorów w hali
 • Dostawa i montaż kurtyn przemysłowych w hali
 • Wykonanie w budynku socjalno-biurowym instalacji wody przeciwpożarowej, zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą osprzętu sanitarnego
 • Wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacyjnej w budynku socjalno-biurowym
 • Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku socjalno-biurowym
 • Dostawa i montaż automatyki i hydrauliki napełniania awaryjnego zbiornika pożarowego.

Ukryj

– Rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej dla COOPER STANDARD POLSKA w Myślenicach.

Więcej

Logo Enter Instalacje sp. z o.o. brzesko, małopolska

 • powierzchnia rozbudowy 9000 m2

 

 

 

 

Ukryj

– Rozbudowa Zakładu Produkcji Opakowań Tekturowych dla Werner Kenker w Bochni.

Więcej

Logo Enter Instalacje sp. z o.o. brzesko, małopolska

W zakresie naszych prac wykonywaliśmy:

 • montaż kotłowni parowej wraz z węzłem para/woda i systemem odzysku ciepła od kondensatu,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji pary dla celów lini technologiczne,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazu,
 • powierzchnia rozbudowywanego Zakładu 16 000 m2.

Ukryj

 

– Fabryka styropianu w Oświęcimiu, powierzchnia hali 4 500 m2.

Więcej

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących robót instalacyjnych:

 • instalacji sprężonego powietrza,
 • instalacji wody hydrantowej,
 • instalacji wody przemysłowej,
 • instalacji wody pitnej,
 • instalacji kanalizacji technologicznej,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej z białym montażem,
 • instalacji wentylacji,
 • instalacji klimatyzacji,
 • instalacji grzewczej hali,
 • instalacji c.o.
 • instalacji wewnętrznej pary i kondensatu,
 • przyłącz zewnętrzny pary.

Ukryj


– Chłodnia składowa (mroźnia) wraz z infrastrukturą dla JUTAX Sp. z o.o. S.K.A. w Myślenicach, powierzchnia hali 5 000 m2.

Więcej

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących robót instalacyjnych:

 • Wykonanie kanalizacji podposadzkowej w budynku Mroźni,

 • Wykonanie wentylacji mechanicznej dla Mroźni, części socjalno-biurowej i technicznej,

 • Wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan z białym montażem dla Mroźni, części socjalno-biurowej i technicznej,

 • Wykonanie instalacji C.O. i C.T. wraz z dostawą i montażem urządzeń grzewczych,

 • Wykonanie technologii kotłowni, wraz z podłączeniem do instalacji odzysku ciepła,

 • Wykonanie instalacji gazowej wraz z dostawą i montażem stacji redukcyjno-pomiarowej oraz skrzynkami gazowymi,

 • Wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej skropliny z instalacji chłodniczej,

 • Wykonanie robót ziemnych instalacji,

 • Wykonanie instalacji nadmuchowej dla potrzeb instalacji podposadzkowej komór chłodniczych wraz z podstawową automatyką sterującą,

 • Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych,

 • Dostawa i montaż zestawu wodomierzowego,

 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

Ukryj


– Zakład Produkcji Opakowań Tekturowych dla Werner Kenker w Bochni, powierzchnia Zakładu 16 000 m2.

Więcej

W ramach inwestycji wykonaliśmy:

 • dostawa i montaż dwóch kotłów olejowych wraz ze zbiornikiem oleju,
 • instalację ciepła technologicznego,
 • instalację centralnego ogrzewania,
 • instalację chłodu z węzłem lodowym,
 • odzysk ciepła ze sprężarkowni,
 • instalację ciepłej wody użytkowej.

Ukryj


– Hala magazynowa EUROCASH wraz z infrastrukturą w Myślenicach, powierzchnia hali 2 000 m2.

Więcej

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących robót instalacyjnych:

 • Wewnętrznej instalacji wod-kan,

 • Wewnętrznej instalacji hydrantowej,

 • Wewnętrznej instalacji gazowej,

 • Wykonanie kompleksowej instalacji detekcji gazu,

 • Wykonanie wewnętrznych instalacji grzewczych,

 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

 • Dostawa i montaż technologii kotłowni,

 • Dostawa i montaż osprzętu łazienkowego i kuchennego.

Ukryj


– Rozbudowa zakładu produkcji części samochodowych dla Cooper Standard Polska Sp. z o.o. w Myślenicach.

Więcej

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących robót instalacyjnych:

 • Instalacje wodno-kanalizacyjne,

 • Instalacje grzewczą, gazową i technologi kotłowni,

 • Instalacje wentylacji i klimatyzacji.

Ukryj

– „Budowa hali opakowań i części zamiennych wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Brzesku” dla CP RE. sp. z o.o.

Więcej

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących robót instalacyjnych:

 • Przyłącz gazu dla hali serwisowej,

 • Instalacji wentylacji i klimatyzacji,

 • Instalacji ogrzewacza hali myjek i części magazynowej promiennikami gazowymi,

 • Wewnętrznej instalacji gazu,

 • Instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,

 • Instalacji hydrantowej – przeciwpożarowej,

 • Instalacji kanalizacji sanitarnej z białym montażem,

 • Instalacji kanalizacji deszczowej,

 • Kanalizacji podposadzkowej do myjek.

Powierzchnia hali – 3500 m2

Ukryj


– Oraz wiele innych, równie ciekawych.